Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna 
Do budynku prowadzą trzy wejścia: 
- wejście od parkingu gdzie znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Z poziomu parkingu można skorzystać także z windy, umożliwiającej przemieszczanie się po poszczególnych piętrach budynku.. 
- wejście II do budynku z poziomu parkingu.
- wejście od ulicy K. Wielkiego - schody. 
Wszystkie wejścia do budynku są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.  
Dostępność toalety
Toaleta dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych /uchwyty/.   

Dodatkowe informacje: 
Obsługa osób głuchych i słabosłyszących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, przez przysięgłego tłumacza języka migowego PJM po uprzednim powiadomieniu /sms, email, wiadomość na mssgr rozmowa telefoniczna/ i umówieniu wizyty klienta. Istnieje również możliwość wideo rozmowy – język migowy /skype/ po wcześniejszym umówieniu się klienta z interwentem posługującym się językiem migowym. 

Osoby niewidome i słabowidzące:
Dla udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, na drzwiach głównych oraz poszczególnych drzwiach do pomieszczeń /sekretariat, gabinet terapii, wc, drzwi wejściowe/ Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach znajdują się informacje 
w alfabecie Braille' a.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice